Ouderraad (OR)
Samenwerking en informatie uitwisseling
De raad stelt zich als doel de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ouders, het bevoegd gezag en het team van de school te bevorderen, met inachtneming van de katholieke waarden en normen.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert ongeveer 1x in de 6 weken. Elk jaar zullen er leden aftreden of herkiesbaar zijn, zodat ook andere ouders de kans krijgen om zich als ouderraadslid aan te melden.

Taken van de ouderraad
De taken van de ouderraad zijn: 
  • co√∂rdinatie, organisatie en financiering van activiteiten met behulp van het team en andere ouders;
  • innen en beheren van ouderbijdragen; 
  • contacten onderhouden met het team; 
  • vraagbaak zijn voor ouders.
Leden van de ouderraad
Petra van Gameren (penningmeester)
Elles van Weelie (voorzitter)
Janine van Wijk (secretaris)
Desiree
Joyce van Ravenstein
Mariska van Rosendaal
Mirjam de Keijzer
Esther Dokman
Marianne van Doorn
Renate Zwezerijn
Karin Vroege

Namens het team:
Danielle Overkleeft