Missie

De St. Antoniusschool is een school waar iedere leerling na het verlaten van de school een eigen identiteit ontwikkeld heeft op basis van zijn/haar mogelijkheden op alle gebieden.

Visie

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en betrokkenheid bij de wereld om ons heen zijn de basis om naar het VO te gaan.

Kernwaarden

> Veiligheid
> Betrokkenheid
>áRespect
>áTradities
> Samená


Samen school zijn
Samen school zijn betekent ook dat kinderen zich veilig moeten voelen en respect hebben voor de ander. Dat resulteert in een prima pedagogisch klimaat waarin de motivatie om te leren heel goed is.
Want 'leren' is nog steeds het allerbelangrijkste.

Co÷peratief leren, zelfstandig werken, adaptief onderwijs en handelingsgericht werken zijn belangrijke elementen van ons onderwijssysteem, waar het jonge en enthousiaste team van leerkrachten zich dagelijks hard voor inzet.