Missie  
De St. Antoniusschool is een school waar iedere leerling na het verlaten van de school zichzelf heeft ontwikkeld op basis van zijn/haar mogelijkheden.
 
Onze visie                        
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en betrokkenheid bij de wereld om ons heen vormt de basis voor het verdere leven.
 
Wij handelen hierbij vanuit de volgende kernwaarden:
Veiligheid
Betrokkenheid
Respect
Samen
 
Zelfstandigheid
We bevorderen de zelfstandigheid van kinderen. We leren kinderen kritisch te zijn op hun leerhouding en hun eigen werk.
 
Verantwoordelijkheid
We streven ernaar de leerlingen medeverantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen leerproces. Dit gebeurt d.m.v. datamuren, het zichtbaar en bespreekbaar maken van leerdoelen en kinderen presentaties te laten geven.
Tegelijkertijd we leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor onze kernwaarden.
 
Veiligheid
Op school heerst een veilige sfeer. Er is respect voor ieders eigenheid. Met plezier naar school staat voorop.
 
Betrokkenheid
We voelen ons betrokken bij elkaar, bij het dorp en bij de wereld  om ons heen.  Wij zijn een school met een hart.
 
Respect
We werken en handelen vanuit de katholieke identiteit. Belangrijk daarbij zijn waardering, aandacht en tolerantie.
  
Samen
Tijdens vieringen wordt het samen gevoel versterkt. Dit komt tot uiting bij bijvoorbeeld: Koningsspelen, Antoniusdag, openingsviering, paasviering en kerstviering