Ouderraad (OR)
Samenwerking en informatie uitwisseling
De raad stelt zich als doel de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ouders, het bevoegd gezag en het team van de school te bevorderen, met inachtneming van de katholieke waarden en normen.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert ongeveer 1x in de 6 weken. Elk jaar zullen er leden aftreden of herkiesbaar zijn, zodat ook andere ouders de kans krijgen om zich als ouderraadslid aan te melden.

Taken van de ouderraad
De taken van de ouderraad zijn: 
  • co√∂rdinatie, organisatie en financiering van activiteiten met behulp van het team en andere ouders;
  • innen en beheren van ouderbijdragen; 
  • contacten onderhouden met het team; 
  • vraagbaak zijn voor ouders.
Leden van de ouderraad
Elles van Weelie (voorzitter)
Petra van Gameren (penningmeester)
Loura de Ruiter
Rianne Versteegh
Mirjam de Keijzer
Desiree
Deborah vd Berg
Joyce van Ravenstein
Mariska v Roosendaal
Janine van Wijk

Namens het team:
Heleen van der Hulst