Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
Maandag 1-4 Voetbaltraining Dave 5 t/m 8
Maandag 1-4 Voorstelling 'muis' groep 3/4
Dinsdag 2-4 Gastles waterschap gr. 8
Dinsdag 2-4 Bijeenkomst MR
Woensdag 3-4 Schoolvoetbal jongens gr. 7 en 8
Donderdag 4-4 B-Fit fittest tijdens gymles
Donderdag 4-4 Theoretisch verkeersexamen gr. 8
Vrijdag 5-4 Afsluiting thema kleuters
Vrijdag 19-4 Gpede Vrijdag - iedereen vrij
Maandag 22-4 Tweede Paasdag - vrij

Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen
.