Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

  

  


  

    
 
 
 

 
 
  
 
 
              
Maandag 18-9 Studiedag team. Kinderen zijn vrij.
Dinsdag 19-9 MR-vergadering 20.00 uur
Donderdag 21-9 Oudergesprekken omgekeerd
Maandag 25-9 Oudergesprekken omgekeerd
Woensdag 27-9 Start Kinderpostzegels
Woensdag 4-10 Opening Kinderboekenweek
Donderdag 5-10 Staking onderwijs. Kinderen vrij

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen