Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

         

 


 
    
 
              
Maandag 10-12 Gymles Stef 
Donderdag 13-12 Schoolarts aanwezig 
Vrijdag 14-12 Gr. 8 naar Tropenmuseum
Maandag 17-12 Samenkomst leerlingenraad
Donderdag 20-12 Kinderen om 12 uur uit
Donderdag 20-12 Kerstviering 17.00 u - 19.30 u
Vrijdag 21-12 Kinderen om 12 uur uit
24-12 t/m 4-1 Kerstvakantie

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
 
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen