Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

         

  


  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Dinsdag 18-9 Kledinginzameling 
Woensdag 20-9 Bureau Halt in groep 8
Woensdag 20-9 Oudergesprekken omgekeerd
Maandag 24-9 Oudergesprekken omgekeerd
Dinsdag 25-9 Muziek op de Dijk groep 1 t/m 3
Woensdag 26-9 Voetballen tegen opa's gr. 6 - 8
Vrijdag 28-9 Streetwise

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen