Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

  

  


  

    
 
 
 

 
 
  
 
 
              
Vrijdag 25-5 Veteraan in de klas bij groep 7 en 8
Maandag 28-5 Gymles door meneer Luke voor groep 3 t/m 8
28-5 t/m 1-6 Groep 8 op kamp
Dinsdag 29-5 MR-vergadering om 20.00 uur
Woensdag 30-5 Staking voor beter onderwijs 
Maandag 4-6 OR-vergadering. Om 20 uur. 
Vrijdag 8-6 Beesdse markt. Studiedag. Kinderen vrij
Dinsdag 12-6 Schoolreisje groep 3 t/m 7
Woensdag 13-6 Praktisch verkeersexamen groep 8
Maandag 9-7 Afscheidsavond groep 8

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen