Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

  

  


  

    
 
 
 

 
 
  
 
 
              
Zaterdag 18-11 Intocht Sint
Woensdag 22-11 Bezoek brandweer groep 6
Vrijdag 24-11 Ateliers groep 6 t/m 8
27-11 en 28-11 Oudergesprekken groep 8
Donderdag 30-11 Schaatsen groep 5 t/m 8 (geen gym)

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen