Welkom op de Antoniusschool!


Missie
De St. Antoniusschool is een school waar iedere leerling na het verlaten van de school zichzelf heeft ontwikkeld op basis van zijn/haar mogelijkheden.

Onze visie
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en betrokkenheid bij de wereld om ons heen vormt de basis voor het verdere leven.

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect en samen


Maandag 16 december Leerlingenraad
Dinsdag 17 december GMR
Donderdag 19 december School 12 uur uit
Donderdag 19 december Kerstviering 17 uur - 19 uur
Vrijdag 21 december School 12 uur uit
Kerstvakantie 21-12 t/m 5-1
Dinsdag 21 januari MR
Woensdag 22 januari Start landelijke voorleesdagen
Maandag 27 januari Ouderavond KiVa

Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.