Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen


 

         

 


 
    
 
              
Dinsdag 15-1 Verpleegkundig spreekuur
Woensdag 23-1 Start nationale voorleesdagen
Donderdag 24-1 Leerlingenraad
Woensdag 30-1 Studiedag team. Kinderen vrij
Maandag 4-2 Gymles Stef 
Donderdag 7-2 GMR
Donderdag 7-2 Schoolarts aanwezig 
Maandag 11-2 Gymles Stef
Woensdag 13-2 Rapporten mee

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
 
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen