Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
Vrijdag 14-6 Studiedag - kinderen vrij
Vrijdag 14-6 Beesdse jaarmarkt
Maandag 17-6 Gymles door Stef
Woensdag 19-6 Spreekuur GGD
Donderdag 20-6 Leerlingenraad
Zondag 23-6 Communieviering
Maandag 24-6 Studiedag; kinderen vrij
Dinsdag 25-6 MR-vergadering
Dinsdag 25-6 Start avondvierdaagse
Donderdag 27-6 Zeskamp-les tijdens gym

Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen
.