Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

  

  


  

    
 
 
 

 
 
  
 
 
              
Maandag 19-2
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Donderdag 22-2 Engelse middag
Donderdag 22-2 Jeugdarts
Vrijdag 23-2 Studiedag leerkrachten
26-2 t/m 2-3 Voorjaarsvakantie
Vrijdag 9-3 Open dag kleuters

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen