Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

         

  


  

    
 
              
22-10 t/m 26-10 Herfstvakantie
Maandag 29-10 Weer naar school
Dinsdag 30-10 Leesmediacoach aanwezig 
Vrijdag 2-11 Ateliers 
Woensdag 14-11 Afname NIO in groep 8

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen