Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen


 
 

         

 


 
    
 
              
Maandag 18-2 Oudergesprekken
Maandag 18-2 Gymles Dave
Donderdag 21-2 Leerlingenraad bijeen
Donderdag 21-2 Laatste werkdag juf Saskia
Vrijdag 22-2 Studiedag team. Kinderen vrij
Maandag 25-2 Start voorjaarsvakantie
Maandag 4-3 Carnavalsviering op school
Donderdag 14-3 Groep 7 naar Rijksmuseum
Vrijdag 22-3 Open dag 

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
 
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen