Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

         

  


  

    
 
              
Maandag 19-11 Leerlingenraad 
Donderdag 22-11 Studiedag team. Leerlingen vrij
Vrijdag 23-11 B-fit onderbouw 
Vrijdag 23-11 Voorleeswedstrijd groep 5-8
Maandag 26-11 Gymles Stef
Woensdag 5-12 Sinterklaas 
Donderdag 6-12 School start om 9.30 uur

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen